Regulamin

Polityka prywatności PRO EV Sp. z o.o.


I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:
Administratorem Twoich danych osobowych jest PRO EV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Małopolskiej 24, 72-600 Świnoujście, KRS: 0000958475, NIP: 855-126-27-40, adres e-mail: biuro@pro-ev.pl zwana dalej „Administratorem”;
Administrator udostępnia serwis internetowy dostępny pod adresem www.mojenio.pl (zwany dalej: „Serwisem”) i nim zarządza.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu

UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna


Kontakt z Tobą • imię i nazwisko, jeśli zostały podane;
• adres e-mail;
• numer telefonu;
• dane o sprawie, w której się kontaktujesz.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między Administratorem a Tobą.
Zawarcie lub wykonanie umowy o świadczenie usług • Preferowana ilość rat;
• wkład własny;
• informacje o wykupie;
• inne informacje niezbędne do skalkulowania leasingu;
• NIP;
• forma prawna;
• dane finansowe;
• inne dane niezbędne do złożenia wniosku. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeśli są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, w tym wypadku odnośnie usług elektronicznych takich jak kalkulator leasingowy czy złożenie wniosku.
Otrzymywanie informacji handlowej i informacji marketingowych przez newsletter • adres e-mail Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Otrzymywanie informacji handlowej i informacji marketingowych poza newletterem • adres e-mail lub numer telefonu Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Cel analityczny • data i godzina odwiedzin strony,
• rodzaj systemu operacyjnego,
• adres IP,
• rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
• czas spędzony na stronie,
• odwiedzone podstrony, ścieżki nawigacji w witrynie i źródła odesłań. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników w Serwisie).
Wykorzystanie cookies • informacje gromadzone za pomocą plików cookies. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych • imię i nazwisko, jeżeli zostały podane;
• dane kontaktowe;
• inne dane wymagane przez przepisy RODO. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami • imię i nazwisko;
• wszelkie dane przekazane za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami Użytkowników i osób trzecich).
Cel archiwalny i dowodowy • imię i nazwisko;
• wszelkie dane przekazane w danym celu za pośrednictwem Serwisu;
• historia korzystania z Serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem z Serwisu).


DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ W IMIENIU KLIENTA LUB KONTRAHENTA NP. PEŁNOMOCNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, WYZNACZONYCH PRACOWNIKÓW

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna


Kontakt z Tobą • imię i nazwisko, jeśli zostały podane;
• adres e-mail;
• numer telefonu;
• stanowisko lub funkcja;
• dane o miejscu zatrudnienia;
• dane o sprawie, w której się kontaktujesz. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między Administratorem a Tobą.

weryfikacja Twojego uprawnienia do reprezentacji naszego klienta lub kontrahenta • Imię;
• nazwisko;
• stanowisko lu funkcja;
• dane o miejscu zatrudnienia;
• PESEL lub inny numer identyfikacyjny;
• przedmiot umowy lub sprawy, w której reprezentujesz naszego klienta lub kontrahenta. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników w Serwisie).

Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych • imię i nazwisko, jeżeli zostały podane;
• dane kontaktowe;
• inne dane wymagane przez przepisy RODO. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

Prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej • Imię;
• nazwisko;
• stanowisko lub funkcja;
• dane identyfikacyjne klienta lub kontrahenta;
• dane wymagane przez przepisy podatkowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami • imię i nazwisko;
• mię;
• nazwisko;
• stanowisko lub funkcja;
• dane o miejscu zatrudnienia;
• PESEL lub inny numer identyfikacyjny;
• przedmiot umowy lub sprawy, w której reprezentujesz naszego klienta lub kontrahenta;
• adres email;
• numer telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami Użytkowników i osób trzecich).
Cel archiwalny i dowodowy • imię i nazwisko;
• mię;
• nazwisko;
• stanowisko lub funkcja;
• dane o miejscu zatrudnienia;
• PESEL lub inny numer identyfikacyjny;
• przedmiot umowy lub sprawy, w której reprezentujesz naszego klienta lub kontrahenta;
• adres email;
• numer telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem z Serwisu).III. Cookies
1. Administrator w ramach Serwisu, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a, Facebooka).
2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji w ramach Serwisu, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
• zapewnianie bezpieczeństwa — służą do ochrony danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
• wpływ na procesy i wydajność korzystania z Serwisu — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby Serwis sprawnie działał i aby można było korzystać z funkcji w nim dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami w ramach Serwisu. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się w ramach Serwisu i poszczególnych podstronach.
• stan sesji — w plikach cookies zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z Serwisu, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać dostępne usługi i zwiększać komfort korzystania z Serwisu;
• tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu (jak wielu otwiera Serwis, jak długo na nim pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ją ulepszać i dostosowywać działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics, o czym mowa jest szerzej w pkt IV.
• korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, Linkedin oraz Instagram, który umożliwia przekierowanie do naszych profili w tych serwisach. Jednak aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazane podmioty,
• remarketingu — jeśli wchodząc na naszą stronę wyrazisz zgodę na wysyłanie Ci reklam będziemy wykorzystywać dane pozyskane dzięki pixelowi Facebooka lub Linkedin lib Instagram w celu przekazywania Ci spersonalizowanych reklam.
3. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy korzystaniu z Serwisu, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających z Serwisu, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

IV. Narzędzia wykorzystywane w Serwisie
1. Administrator, na potrzeby badania aktywności Usługobiorców, tworzenia statystyk i analityk, jak również w celu prowadzenia swoich działań marketingowych używa w ramach Serwisu różnych narzędzi dostarczanych przez zewnętrznych dostawców, które pomagają mu w realizacji tych celów:

Analiza i statystyka.
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Aby zablokować działalnie Google Analytics, należy pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU.

Remarketing.
Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Dane zebrane w związku z wtyczką Facebook Pixel, Instagram oraz Linkedin są anonimowe. Informujemy jednak, że serwisy mogą łączyć informacje zgromadzone przy użyciu wtyczki z innymi informacjami o Tobie zebranymi w związku z korzystaniem z serwisów i wykorzystywać tak zebrane informacje do celów marketingowych.

Usprawnienie obsługi połączeń

Na stronie używamy narzędzia „livecall” które ułatwi nam kontakt z Tobą

Narzędzia społecznościowe.
Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook., Linkedin czy Instagram
2. Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Twoją zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu.
3. Dane zebrane w związku z korzystaniem z powyższych narzędzi służą m.in. do monitorowania aktywności użytkowników w serwisie, określenia grup docelowych odbiorców reklam czy mierzenia efektywności reklamy. Dzięki tym narzędziom użytkownicy mogą m.in. oglądać spersonalizowane reklamy.
4. Jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę zmieniając ustawienia.
5. W każdej chwili możesz ponownie przywrócić działanie wskazanych narzędzi przez ponowne wyrażenie zgody.

V. Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach cookies, to w tym celu wystarczy zmienić ustawienia.
3. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach w tym newslettera napisz do nas maila na adres: office@kingsmanfinance.pl
4. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VI. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z Serwisu.
2. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z Serwisem lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

VIII. Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane naszym podwykonawcom, firmie hostingowej, dostawcy narzędzia „livecall”, dostawcy oprogramowania salesmanago, ubezpieczycielom, leasingodawcom, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcom usług IT oraz oprogramowania oraz innym podmiotom, których towary lub usługi są nam niezbędne do realizacji naszej działalności, w tym w ramach Zdjecia u.
2. Oprócz tego może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft, Facebook czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro co do zasady nie stosuje się tam przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może okazać się niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które spełniają wymogi RODO w zakresie przekazywania danych do państwa trzeciego. Przekazywanie danych osobowych może odbywać się przykładowo na podstawie standardowych klauzul umownych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską i są wykorzystywane w działalności wymienionych podmiotów.
4. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

X. Okres przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
a) korzystania z Serwisu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu (zawarcia i wykonania umowy odnośnie usług dostępnych w Serwisie);
b) do upływu terminów przedawnienia— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zawarcia lub wykonania umowy oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
c) do czasu skutecznego cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody;
d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych jeśli wyżej nie wskazano innego okresu retencji;
e) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.

XI. Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Zaprzestanie korzystania z Serwisu, cofnięcie zgody, zgłoszenie sprzeciwu czy żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych nie powoduje automatycznie, że od tej chwili przestaniemy przetwarzać wszystkie Twoje dane osobowe, we wszystkich celach, do jakich je zbieraliśmy. Może się bowiem okazać, że o ile zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym celu, możemy kontynuować ich przetwarzanie w pozostałych celach, jakie przedstawiliśmy Ci w pkt II.

XII. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIII. Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową lub w sposób adekwatny do przetwarzania.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 02.03.2022 r.